“M E M B E R I”

Ada orang yang meberi sedikit dari banyak harta yang dimilikinya; itu pun diberikannya agar mendapat penghormatan. Keinginan tersembunyi itu menjadikan pemberiannya tidak utuh,

Ada orang yang hanya memiliki pemberiannya tidak utuh semua. Orang-orang semacam ini adalah orang yang percaya akan daya kehidupan dan mereka tidak pernah kekurangan.

Ada orang yang memberi dengan gembira dan kegembiraan itulah ganjaran baginya.

Ada orang yang suka memberi dan tak kenal menyesal dalammemberi bila ia memberi. Ia tidak mencari kegembiraan dan juga bukan mengejar keutamaan. Ia memberi seperti bunga-bunga di lembah menyebarkan keharumannya. Lewat tangan orang inilah Allah berbicara dan dari balik mata mereka Ia tersenyum kepada dunia.

Jibran Khalil Jibran

Iklan